לקוחות יקרים,

חברת טאפרוור העולמית הודיעה כי בכוונתה להפסיק את שיווק מוצרי טאפרוור בישראל. אי לכך מסתיימת ההתקשרות בין חברת טאפרוור לחברת קוואנטים בע"מ, היבואן והמפיץ המורשה.
לחברת קוואנטים בע"מ לא היה מינוי של טאפרוור כ"תחנת שירות למוצרים פגומים" אולם למרות זאת, עד דצמבר 2017 התנהלה החברה במתכונת שהוסכמה עם סניף טאפרוור ביוון וסיפקה שירות ללקוחות בישראל.
הסדר זה הסתיים בסוף 2017 ולכן על טאפרוור עצמה לעמוד מאחורי התחייבותה לאחריות למוצרים.
חברת טאפרוור העולמית הודיעה כי בכוונתה להמשיך לתת שירות לקוחות בישראל ותעדכן על אופן מתן השירות בקרוב.
אנו, חברת קוואנטים בע"מ יחד עמכם, כלל הלקוחות בישראל, ממתינים להודעה מטעם טאפרוור העולמית לגבי המשך ואופן מתן השירות בישראל.

ניתן לפנות לחברת טאפרוור בארה"ב באתר:

www.tupperware.com