מספר קטלוגי: F40

8.4 x 20 x 5.3 cm H

השימוש בפותחן הקופסאות קל ובטוח. בזכות מנגנון הפתיחה הייחודי של הפותחן אין מגע בין האבק ו/או הלכלוך הנמצאים על גבי המכסה עם תכולת הקופסא בשעת הפתיחה.

הוראות שימוש

  • לפתוח את שתי זרועות ידית האחיזה.
  • למקם את הפותחן על גבי מכסה קופסת השימורים, כאשר הפין מופנה אל דופן הקופסא.
  • להדק את שתי זרועות ידית האחיזה ולסובב את הידית (בצורת לולאה) עם כיוון השעון, הקופסא תסתובב מאליה.
  • יש להשלים סיבוב שלם של °360.
  • עם השלמת פעולות אלו תיראה הקופסא כאילו היא עדיין סגורה.
  • כדי לשחרר את הפותחן יש לסובב את הידית רבע סיבוב נגד כיוון השעון ולפתוח את שתי זרועות הידית.
  • בקצה הפותחן נמצאת בליטה שמשמשת כתופסן להסרת המכסה לאחר תהליך הפתיחה. להרמת המכסה, יש לפתוח מעט את שתי זרועות הידית ולמקם את התופסן בשולי מכסה קופסת השימורים. חיבור שתי הזרועות יגרום לתפיסת המכסה ולהסרתו מהקופסה.

יתרונות

  • לאחר הפתיחה  הן שפת קופסת השימורים והן שפת המכסה נותרים חלקים ולא חדים.
  • אין סכנת פציעה.
  • אין סכנת לחדירת חלקי מתכת לתכולה בעת פתיחתה.

אין לשטוף את פותחן הקופסאות.

יש לנגבו בעזרת מטלית לחה ולייבשו היטב.