בקבוק אקו 500 מ"ל מכסה פייה סגול

/בקבוק אקו 500 מ"ל מכסה פייה סגול