פנו אלינו בכל שאלה ונשמח לענות בהקדם

contactpic

פרטים ליצירת קשר
יבואנים מורשים Tupperware
קוואנטים יבוא מוצרי איכות בע”מ
גן השומרון
טל’. 1-700-705-606
טל’: 04-9129888
פקס: 04-9129893
דוא”ל: service@tupperware-il.co.il

detailspic

מרכז שירות לקוחות (למוצרים שנרכשו בישראל)

מושב גן השומרון (צד מזרח)
*רצוי לתאם מראש 054-4388252

 • במרכז השירות ייבדקו בקפידה המוצר, פרטי הלקוח הפונה, והוכחת הקנייה על ידי בעל תפקיד מוסמך על ידי חברת Tupperware
 • ניתן להעביר כל כלי למחלקת שירות לקוחות, לבדיקת זכאות להחלפה או תיקון, בשני אופנים:
  • לשלוח את הכלי למרכז השירות בכתובת: מושב גן השומרון
  • להגיע עם הכלי למרכז השירות בכתובת: מושב גן השומרון (צד מזרח) בימים ג’ ו ד’ בין השעות 10:00-16:00 *רצוי לתאם לפני הגעה

בכל פניה חובה לצרף:

 1. הוכחת קניה* (קבלה או הצהרת רכישה)
 2. לציין בכתב את מהות התלונה, את מועד הרכישה וסוג השימוש בכלי.

מומלץ לקרוא את פרטי האחריות בקישור שלהלן: “תעודת אחריות”

*הוכחת קנייה: טופס ההזמנה ללקוח המכיל את תעודת האחריות.
(טופס שלא יהיו מצוינים בו פרטי המדגימה וחתימתה הינו חסר ערך ולא יזכה את הקונה בשירות למוצרים פגומים).

 • יש לשמור על הטופס ועל הקבלה כתנאי לתוקפה של האחריות למוצר.
 • מוצרים שנרכשו לפני 2015, ואין בנמצא טופס הזמנה הכולל את פרטי המוצר שנרכש: הלקוח/ה ידרש/תידרש למלא את הצהרת הקניה ולחתום עליה בצרוף צילום תעודה מזהה.
 • טופס הצהרת קניה ניתן לקבל מנציגנו, להוריד באתר החברה או לבקש משלוח במייל/ בדואר.
 • טופס שיתגלה בו פרט כוזב – יטופל במסגרת המחלקה המשפטית.
 • על הקונה לשלוח או להביא על חשבונו/ה את המוצר למרכז שירות הלקוחות בצירוף הוכחת קניה ופרטי לקוח ברורים הכוללים: שם, כתובת, טלפון, מייל, ושם המדגימה.
 • המוצר יגיע למרכז שירות הלקוחות וייבדק על ידי בודק מוסמך מטעם החברה.
 • הבדיקה כוללת: בדיקת הפגם שהלקוח ציין, בדיקת השימוש במוצר (האם השימוש במוצר היה שימוש סביר והאם הפגם במוצר מכוסה על ידי תעודת האחריות והאם הפגם נגרם על ידי שימוש סביר). במקרה שייקבע כי המוצר לא כלול באחריות – תישלח הודעה ללקוח/ה על החלטת החברה.
 • קבלת המוצר לאחר הבדיקה הינה על פי אחת החלופות הבאות:
  1. הלקוח/ה יגיע/תגיע למרכז השירות למטרת איסוף המוצר
  2. משלוח חזרה בדואר חבילות על חשבון הלקוח תמורת סך של 30 ₪ שהלקוח/ה ישלם/תשלם מראש בכרטיס אשראי בגין דמי טיפול ומשלוח.

מרכז שירות לקוחות (למוצרים שנרכשו בישראל)
מושב גן השומרון (צד מזרח)
*רצוי לתאם מראש 054-4388252

 • במרכז השירות ייבדקו בקפידה המוצר, פרטי הלקוח הפונה, והוכחת הקנייה על ידי בעל תפקיד מוסמך על ידי חברת Tupperware
 • ניתן להעביר כל כלי למחלקת שירות לקוחות, לבדיקת זכאות להחלפה או תיקון, בשני אופנים:
  • לשלוח את הכלי למרכז השירות בכתובת: מושב גן השומרון
  • להגיע עם הכלי למרכז השירות בכתובת: מושב גן השומרון (צד מזרח) בימים ג’ ו ד’ בין השעות 10:00-16:00 *רצוי לתאם לפני הגעה

בכל פניה חובה לצרף:

 1. הוכחת קניה* (קבלה או הצהרת רכישה)
 2. לציין בכתב את מהות התלונה, את מועד הרכישה וסוג השימוש בכלי.

מומלץ לקרוא את פרטי האחריות בקישור שלהלן: “תעודת אחריות”

*הוכחת קנייה: טופס ההזמנה ללקוח המכיל את תעודת האחריות.
(טופס שלא יהיו מצוינים בו פרטי המדגימה וחתימתה הינו חסר ערך ולא יזכה את הקונה בשירות למוצרים פגומים).

 • יש לשמור על הטופס ועל הקבלה כתנאי לתוקפה של האחריות למוצר.
 • מוצרים שנרכשו לפני 2015, ואין בנמצא טופס הזמנה הכולל את פרטי המוצר שנרכש: הלקוח/ה ידרש/תידרש למלא את הצהרת הקניה ולחתום עליה בצרוף צילום תעודה מזהה.
 • טופס הצהרת קניה ניתן לקבל מנציגנו, להוריד באתר החברה או לבקש משלוח במייל/ בדואר.
 • טופס שיתגלה בו פרט כוזב – יטופל במסגרת המחלקה המשפטית.
 • על הקונה לשלוח או להביא על חשבונו/ה את המוצר למרכז שירות הלקוחות בצירוף הוכחת קניה ופרטי לקוח ברורים הכוללים: שם, כתובת, טלפון, מייל, ושם המדגימה.
 • המוצר יגיע למרכז שירות הלקוחות וייבדק על ידי בודק מוסמך מטעם החברה.
 • הבדיקה כוללת: בדיקת הפגם שהלקוח ציין, בדיקת השימוש במוצר (האם השימוש במוצר היה שימוש סביר והאם הפגם במוצר מכוסה על ידי תעודת האחריות והאם הפגם נגרם על ידי שימוש סביר). במקרה שייקבע כי המוצר לא כלול באחריות – תישלח הודעה ללקוח/ה על החלטת החברה.
 • קבלת המוצר לאחר הבדיקה הינה על פי אחת החלופות הבאות:
  1. הלקוח/ה יגיע/תגיע למרכז השירות למטרת איסוף המוצר
  2. משלוח חזרה בדואר חבילות על חשבון הלקוח תמורת סך של 30 ₪ שהלקוח/ה ישלם/תשלם מראש בכרטיס אשראי בגין דמי טיפול ומשלוח.

כתב אחריות

ברחבי העולם, השם ® TUPPERWARE הינו ערובה לאיכות מעולה ושירות מצוין ללקוחות. המחויבות של  ® TUPPERWARE לשביעות רצון הלקוחות היא מוחלטת.

מדיניות החזרת מוצרים

אנו שואפים לשביעות רצון הלקוחות מכל מוצר ® TUPPERWARE שנרכש מאיתנו. לכן, אם מסיבה כלשהי אינך מרוצה לחלוטין מהרכישה שלך של מוצרי ® TUPPERWARE , עומדת לך הזכות להחזיר את הפריט שנרכש על ידך בתוך 14 ימים מיום הרכישה על פי הוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. את פריטים המוחזרים יש למסור  לנציגת החברה (המדגימה) בצרוף קבלה וכתב אחריות, או בצירוף הצהרת רכישה בנוסח המצ"ב. ניתן גם להחזיר פריטים דרך משלוח  בדואר לכתובת: ת.ד 3058, פארק התעשיה קיסריה, 38900 .

אחריות מוגבלת לצמיתות

אחריות זו מכסה את כל מוצרי ®TUPPERWARE שנקנו בישראל. האחריות למוצרי  ®TUPPERWARE הינה למשך כל חיי המוצר, והיא מוגבלת לשווי הכספי של המוצר במועד רכישתו. האחריות מוגבלת לשלמות המוצרים ומתייחסת רק לנזקי סדקים, שברים, קילוף.  האחריות אינה מכסה חתכים, שבירה כתוצאה מנפילת הכלי, כתמים, בלאי או נזקי שימוש אחרים שאינם הולמים את מטרת השימוש בכלי. האחריות לא תחול על נזקי רכוש ו/או כל נזק אחר, ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שייגרם לאדם ו/או לבעל חיים ו/או לרכוש כלשהו. האחריות לא תחול אם הרוכש/ת תעשה/יעשה במוצרים שימוש מסחרי או שימוש שאינו רגיל.

"שימוש רגיל" הינו שימוש התואם את הוראות השימוש כפי שהן מפורטות במידע הכתוב המצורף למוצר ו/או באתר האינטרנט של החברה.

®TUPPERWARE והיבואן בישראל לא יהיו אחראים למוצר במקרים של: אי קיום הוראות השימוש או חלקן, שימוש לא זהיר, שימוש רשלני, היזק זדוני, חשיפת המוצר לאש או למקור חום מסוכן, הזנחת המוצר.

הערה: מוצרי ®TUPPERWARE הנזכרים בכתב האחריות אינם מיועדים לשימוש במיקרוגל, למעט אלו שמצויין לידם בדף "הוראות שימוש" כי הם נועדו לכך.

אם התגלה במוצר פגם בחומר או בתהליך הייצור או באם נפגם תפקודו של מוצר במהלך שימוש ביתי סביר, אנו נחליף את החלק הפגום ללא תמורה. אם במועד פנייתך המוצר אזל מהמלאי, יוחלף הכלי הפגום בכלי אחר, הדומה לו בתפקודו או שיינתן לך זיכוי שווה ערך למחיר הקנייה, לצורך רכישת מוצר חלופי, על פי שיקול דעתה של החברה.

סדרת כלי בישול ™CHEF

מוצרי סדרת ™CHEF כוללים אחריות מוגבלת לצמיתות החלה על פגמים בחומרים או בייצור ומוגבלת לשימוש סביר ורגיל במשק הבית שאינו שימוש מסחרי. האחריות אינה כוללת שבר למכסה זכוכית עקב מכה או נפילה. האחריות לציפוי טפלון מוגבלת ל- 10 שנים והיא חלה רק על פגמים בחומרים או בייצור, אולם היא לא תחול על נזק לציפוי טפלון עקב שימוש רשלני, או עקב תאונה או שינוי במוצר ולכל נזק שאינו פוגע בשימושיות של המוצר.

הערה: העברת המוצר למי שאיננו הרוכש המקורי מבטלת את האחריות.

תנאי מוקדם למימוש זכויות הלקוח/ה הוא מסירת הודעה לנציג ממנו נרכש המוצר או ליבואן הרשמי של ®TUPPERWARE בישראל (פקס' 04-9129893טל') על גילוי כל תקלה או פגם במוצר תוך 3 ימים ממועד גילויה, תוך פירוט מלא על אופן השימוש במוצר ואופן היווצרות הפגם. את הפריט הפגום יש למסור למחלקת שירות לקוחות בצירוף חשבונית/קבלה המעידה על הרכישה על ידי הרוכש המקורי (או – הצהרת רכישה מאומתת על ידי המדגימה) וכן בצירוף כתב האחריות. אם בדיקת הפריט תקבע כי התקיימו תנאי כתב האחריות, יתוקן המוצר או יוחלף (החלק הפגום או המוצר כולו לפי הענין) כאמור לעיל, והוא יישלח ללקוח/ה על חשבונו/ה (בדואר גוביינא או לאחר תשלום דמי משלוח מראש).
מוצר או פגם שאינו מכוסה על ידי כתב אחריות זה, לא יתוקן ולא יוחלף.

נא להוריד ולמלא במקרה שאין בידי הלקוח/ה קבלה מקורית

הצהרת רכישה

pdficon

customer-service-pic